Krystalsøen hvor vi fiskede, badede og fangede kæmpesalamandre