Billede af Hotel Hammersø,ca.1955, malet af Erik Månsson, f.1942