Set fra bakken med Hammersø i baggrunden, ca 1948.
Min mor, Maud Olsen, min moster Käthe Finne og ?