Førstesalen fik også den store tur, og der blev lavet 2 store værelser "på loftet"