Mit barndomshjem - Fyrvej 1 - inden døren blev nedlagt og dannebrogsvinduerne udskiftet.
(Foto:Ancher Enevoldsen)