http://www.bornholmerneshistorie.dk/
Foto:Peter Hjorth, Hammersøen omkring 1895. Glasplade på Bornholms Museum.